Kinnimüüritud korstnapits

Korsten on osutunud mingil põhjusel tarbetuks ning on seest segu ning vahtpolüsterooliga suletud:

Põhjuseks ilmselt kiire korrastus, et vihmast ja lumest tulenev vesi ei hakkaks läbi korstnajala imbuma. Pole tahetud liigseid lõhkumis- ning parandustöid ning on mindud lihtsamat lahendust valides. Töötav korsten kuivatab ning tuulutab ennast ise, kasutusotstarbeta korstnalõõrid aga niiskuvad. Üks selline korstanalõõr korjab aastas umbes sada liitrit vihma- ja lumevettvett. Paraku korjab nüüd lund ja vihma korstnapits ning niiskus immitseb läbi kivide ning vuukide suletud koha ümbert. Kivid ja vuugid lagunevad sellistes tingimustes külmudes mitmekordse kiirusega. Tulemus on selline:
Kui siiski minna odavamat ja kiiremat lahendust valides, siis pigem sulgeda kasutud lõõrid nii:
TAGASI NÕUANNETE LEHELE

Vajad abi?

RÄÄGI MULLE OMA SOOVIST

Kogu seadusandlust ei tea arvatavasti keegi. Tuleohutuses on palju norme ja nõudeid. Pottsepad ja korstnapühkijad on suuremalt jaolt nendega kursis ja kui ei tea peast, siis teavad, kust neid leida. Pottsepad on pädevad ka ehituslikku nõu andma. Kui  on mure, võta ühendust!

Kontakt