Project Description

Läbitud koolitused

 • 11.14.-31.01.15. Pottsepp-kaminameister esmaõpe
 • 2014.-2017. igapäevane praktika sellina Marek Ollino (pottsepp-meister, tase 5) tööde ja tegemiste juures
 • 23.02.15. Moodulkorstnad “Monier” ja “Schiedel”
 • 16.-17.04.15. UmweltPlus ja Eco+ ahjukolded
 • 06.-15.06.15. Nõuded ja normid pottsepatöös
 • 26.05.15. Tuletöö turvalisus (tuletöökaart)
 • 30.06.15. Kutsetunnistus pottsepp-sell, tase 3
 • 28.-31.01.16. Keskkonnasäästliku küttesüsteemi ehitus
 • 01.-23.04.16. Küttesüsteemide dokumenteerimine ja portfolio koostamine
 • 03.05.16. Moderne korstnasüsteem “Vilpra”
 • 10.06.16. “Vilpra” uus korstnasüsteem DW25 ja DW50
 • 07.-25.04.17. Tehniline joonestamine ja Autocad 2010
 • 25.08.17. Kutsetunnistus pottsepp, tase 4
 • 20.04.18. Paekivi müürid ja müüritised
 • 07.04.18. Maakivi müürid (praktikum)
 • 13.03.19. Küttesüsteemide registri tööpõhimõtted
 • 06.09.20. Ajalooliste võlvide ja silluste taastamise koolitus
 • 09.20. Reheahjude teabepäev
 • 26 10.20. Lubjaseminar ja praktika Kirna mõisas

Kutsetunnistused

Koolitused/praktikumid/teabepäevad